Ofertas de EMPREGO

DOCENTE EN OFIMÁTICA

santiago de compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 01 de Outubro de 2021

REQUISITOS:

Formación: FORMACIóN PROFESIONAL DE GRAO MEDIO, BACHARELATO OU CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE (NIVEL 2) NA áREA PROFESIONAL DE XESTIóN DA INFORMACIóN E A COMUNICACIóN.
Experiencia: EXPERIENCIA DOCENTE 400 HORAS EN OFIMÁTICA (SO+WORD+EXCEL+ACCESS+PPT)

DESCRICIÓN:

DOCENTE DE OFIMáTICA.