Ofertas de EMPREGO

SOLUTION SOFTWARE ARCHITECT

santiago de compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 13 de Setembro de 2021

REQUISITOS:

Formación: INFORMáTICA O SIMILARES
Experiencia: AL MENOS 4 ANOS

DESCRICIÓN:

FORMASE PARTE DUN GRAN EQUIPO TéCNICO PARTICIPASE PRACTICA DE MODERNIZACIóN DE APLICACIóNS EN ADVISORIES., NO DELIVERY DE PROXECTOS, E ESTARá MAN A MAN CO EQUIPO DE DEVELOPERS PARA APOIAR E ASEGURARAR A CALIDADE DAS ENTREGAS, DESEñASES SOLUCIóNS BASEADAS NO CLOUD, TRABALLASE CON CULTURA DEVOPS. APOIáSESE EN METODOLOXíAS AGILE. IMPLEMENTACIóN DE POCS. DARá APOIO AO EQUIPO DE DESENVOLVEMENTO. APOIAR, COMPARTIR COñECEMENTO E PARTICIPAR NA FORMACIóN E CRECEMENTO DO EQUIPO DE DESENVOLVEMENTO, MELLORAR E PARTICIPAR NOS PROCESOS DO DPTO. DE ARQUITECTURA DE SOFTWAREONE.