Ofertas de EMPREGO

RESPONSABLE CONTABILIDADE

Ames

DATA DE PUBLICACIÓN 03 de Xuño de 2021

REQUISITOS:

Formación: GRADO EN ADE
Experiencia: 5 ANOS

DESCRICIÓN:

SUPERVISIóN DA XESTIóN ADMINISTRATIVA DAS CONTAS DA EMPRESA A NIVEL DE CONTABILIDADEADMINISTRATIVA E FISCAL. LEVARá E COORDINARá UN EQUIPO DE TéCNICOS ADMINISTRATIVOS.