Ofertas de EMPREGO

PROMOTOR-A

santiago de compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 05 de Maio de 2021

REQUISITOS:

Outros: BUSCAMOS PROFESIONAIS CON EXPERIENCIA NO POSTO DE PROMOTOR/A EN PROMOCIóN E VENDA, DISPOñIBILIDADE HORARIA POR SEMANA E FINS DE SEMANA. VALORAMOS: - DISPOñIBILIDADE E COMPROMISO - DISPOñIBILIDADE PARA TRABALLAR LUNS, XOVES E VENRES DE 16.30 A 20.30 E OS SáBADOS DE 10 A 14 E DE 16.30 A 20.30 HORAS - RESIDENCIA EN SANTIAGO OU PROXIMIDADES - PERFIL ORIENTADO á VENDA, MOI VALORABLE EXPERIENCIA PREVIA EN PROMOCIóNS - ACTITUDE DINáMICA , PROACTIVA E RESOLUTIVA - USO DE NOVAS TECNOLOXíAS

DESCRICIÓN:

SELECCIONAMOS UN/UNHA "COFFEE AMBASSADOR" PARA LEVAR A CABO UNHA ACCIóN COMERCIAL PARA A CAMPAñA DUNHA EMPRESA DE REFERENCIA NA COMERCIALIZACIóN DE PRODUTOS DE CAFé. EN áREA COMERCIAL SITUADA EN SANTIAGO. AS TúAS FUNCIóNS : - DAR A COñECER O PRODUTO E OFRECER DEGUSTACIóNS, INFORMANDO SOBRE AS CARACTERíSTICAS, VANTAXES E BENEFICIOS DESTE - INCENTIVAR A VENDA DO PRODUTO - ACLARAR DúBIDAS QUE LLES PUIDESEN XURDIR AOS CLIENTES - REPORTAR INFORME DIARIO