Ofertas de EMPREGO

OPERARIOS-AS DE PRODUCCIóN INDUSTRIAL

Toral de los Vados

DATA DE PUBLICACIÓN 21 de Xaneiro de 2021

REQUISITOS:

Formación: VALORARáSE FORMACIóN DE CICLO MEDIO OU SUPERIOR DE íNDOLE INDUSTRIAL.
Experiencia: EXPERIENCIA PREVIA DEMOSTRABLE POLO MENOS DE 2-3 ANOS EN CONTORNAS INDUSTRIAIS DE PRODUCCIóN.

Outros: DISPOñIBILIDADE E FLEXIBILIDADE HORARIA PARA TRABALLAR A QUENDAS. VALORARáSE TER RESIDENCIA OU DISPONIBILIDADE PARA CAMBIO NA ZONA DE PONFERRADA OU ARREDORES. CARNé DE CONDUCIR E VEHíCULO PROPIO.

DESCRICIÓN:

CUMPRIMENTO DAS ORDES DE TRABALLO DENTRO DA ZONA ASINADA. CONTROL E VERIFICACIóN DA CALIDADE DO PRODUTO REMATADO. POSIBLE MANEXO DE CARRETILLA ELEVADORA, PONTE GUINDASTRE... XESTIóN DE INCIDENCIAS.