Ofertas de EMPREGO

COMERCIAL INDUSTRIAL

Vigo

DATA DE PUBLICACIÓN 02 de Novembro de 2020
TALENTIA SUMMIT 2020

REQUISITOS:

Formación: Técnico/a superior en industria alimentaria ou equivalente
Experiencia: Experiencia mínima de 5 anos. Carné de conducir

Outros: Persoa proactiva, con ampla capacidade de traballo e un alto nivel de comunicación entre o equipo

DESCRICIÓN:

Axente especialista en industria alimentaria