RESULTADOS FINAIS DO PROCESO DE SELECCIÓN PARA AS PRAZAS DE DIRECTOR/A E MESTRES/AS DO OBRADOIRO SANTIAGO SUSTENTABLE II PROMOVIDO POLO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA