Axencia Local de Colocación

Formación

02/01/2019 - 31/10/2019

Programa Integrado EMPREGO E-COM do Concello de Santiago de Compostela (0 plaza vacante)

Obxectivo: facilitar a inserción laboral das persoas participantes mediante accións de orientación, formación e intermediación laboral.

Sectores  de incidencia: o proxecto centrarase preferentemente en sectores como o comercio, o marketing, as TIC e o turismo.

Colectivo destinatario: mulleres.

No quedan plazas vacantes para el curso.