Axencia Local de Colocación

Formación


30/07/2018 - 30/10/2018

Xestión de residuos urbanos e industriais (7 plazas vacantes)

20/07/2018 - 30/11/2018

Operación de estacións de tratamento de augas (2 plazas vacantes)