Axencia Local de Colocación

Contacto

Axencia local de Colocación do Concello de Santiago

Concello de Santiago de Compostela
Consejería de Economía, Emprego, Comercio e Turismo.
Edificio Administrativo CERSIA
Rúa Alcalde Raimundo López Pol, s/n
Tl. 981 543 060
Fax 981 542 407
E-mail: axencialocaldecolocacion@santiagodecompostela.org