Axencia Local de Colocación

Obxectivos

Obxectivos
  • Orientar e asesorar ás persoas desempregadas para acadar a mellora da súa empregabilidade.
  • Realizar intermediación laboral, facilitando ás empresas a contratación de traballadores cualificados para a cobertura das súas necesidades.
  • Contactar coas empresas para difundir información sobre as iniciativas da ALC destinadas a facilitar a inserción laboral.
  • Realizar prospeccións periódicas do mercado de traballo, detectando as necesidades de persoal e formación existentes, así como os novos nichos de emprego.